Aplikacija za poslovanje škole

Automatizujte procese, generišite detaljne izveštaje, pravite bolje i brže odluke.
Evidencija o učenicima, komunikacija sa roditeljima, elektronski dnevnik, evidencija nastavnika i zaposlenih, oglasna tabla, galerija, finansije, materijali za učenje i još mnogo toga.

Prednosti Probajte besplatno

Stvorena da olakša rad nastavnom kadru i uključi roditelje u proces.

GoSchool je jedina sveobuhvatna aplikacija za poslovanje škole.
Pomoću nje upravlja se svim elementima obrazovnih ustanova uključujući evidenciju o učenicima, komunikaciju sa roditeljima, elektronski dnevnik, evidenciju nastavnika, oglasnu tablu, finansije, materijale za učenje i još mnogo toga.
Pored web pristupa, dostupna je i mobilna aplikacija za roditelje radi bržeg protoka informacija. Moguće je obaveštenje roditeljima poslati putem mobilne aplikacije, a i putem SMS/email-a.

Funkcije i moduli aplikacije

Svi alati potrebni za funkcionisanje škole po ceni jednog.

Nastavni planovi i predmeti

Fleksibilan sistem za rad sa bilo kojim nastavnim planom i sa različitim načinima ocenjivanja.

Materijal za učenje

Svaki nastavnik može uređivati svoje materijale za učenje/domaće zadatke, a učenici iste mogu preuzimati.

Komunikacija

Pojedinačno i masovno slanje SMS/Email/Push notifikacija. Svaka poslata poruka ostaje zabeležena.

Timeline učenika

Beleženje svih događaja za učenika u školi. Od upisa i upisne dokumentacije, razgovora sa direktorom, pedagogom itd.

Finansije škole

Unos izdatih i primljenih računa. Bilansi i stanja, kao i modul za slanje opomena za izmirenje računa.

Elektronski dnevnik

Upis i praćenje svih ocena učenika. Moguće je definisanje različitih načina ocenjivanja za različite predmete.

Praćenje izostanaka

Unos izostanaka po predmetima za svaki dan i praćenje opravdanih i neopravdanih izostanaka uz komentar.

Upravljanje dokumentima

Skladištite sva dokumenta i akte škole online. Podaci jednom postavljeni na server dostupni su vam uvek!

Izveštaji o uspehu

Detaljni izveštaji uspeha po izveštajnim periodima za razrede ili po nastavnim planovima i godinama.

Galerija

Sa online galerijom nijedan izlet/ekskurzija/događaj neće ostati nezabeležen.

Bolji način za vođenje obrazovne institucije

Napravljena za vaše procese, tokove, evidencije i unapređenje nastave.

Tehnologija

Cloud aplikacija

Bez ikakvih instalacija na računaru, start za 5 minuta.

Uvek dostupna

Aplikaciji je moguće pristupiti iz škole, od kuće, sa bilo koje lokacije i bilo kog uređaja putem browsera. Bitno je samo da uređaj ima pristup internetu!

SSD & SSL

Svi podaci se skladište na serverima sa SSD memorijom što omogućava brz i siguran rad, dok su vaši podaci zaštićeni SSL kriptografijom.

Jednostavna za korišćenje

Jednostavno koriščenje za sve

Većina informacionih sistema su komplikovani i iziskuju dosta vremena za konfiguraciju, pa ih škole i ne koriste. GoSchool je napravljen da bude jednostavan za učenje, i lak za konfigurisanje.
Toliko je jednostavno da svako sa znanjem pretraživanja interneta i korišćenja emaila može naučiti da radi u aplikaciji kroz 10 minuta.

Modularnost aplikacije

GoSchool ima sve funkcije potrebne za funkcionisanje obrazovne institucije.

Obrazovna institucija može birati koje funkcije i module želi da koristi.
Nakon odabira modula aplikacija sa željinim modulima se postavlja online.

Počnite sa besplatnim nalogom

U okviru besplatnog paketa dobijate jedan korisnički nalog i 10 naloga za profile učenika sa modulima biznis paketa.

Kontaktirajte nas
(+381) 069 66 33 28
info@thinkit.rs

Top